Παρακάτω παρουσιάζεται η λίστα με τους κανόνες της κοινότητας του www.football-manager.gr. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται με στόχο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργεία της κοινότητας και η τήρηση τους είναι απαραίτητη απο κάθε μέλος ξεχωριστά, ανεξαρτήτως της οποιαδήποτε θέσης κατέχει στο site. Η θέσπιση τους βασίστηκε στους όρους και υποχρεώσεις των μελών, στην εμπειρία των υπευθύνων από την μέχρι στιγμής λειτουργεία της κοινότητας και στο γενικότερο πλαίσιο στησίματος και οργάνωσης του forum της ιστοσελίδας μας.

Υπεύθυνα άτομα για την τήρηση των κανόνων είναι τα άτομα ευθύνης της κοινότητας (Administrators) καθώς και τα άτομα ευθύνης του forum της κοινότητας (Global Moderators – Forum Moderators), οι οποίοι και έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε παρατηρήσεις ή ακόμη και επιβολή τιμωριών σε όποιο μέλος τους παραβεί.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κάθε μέλος οφείλει να δείχνει απόλυτο σεβασμό στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας ανεξαρτήτου περιστάσεων.

Απαγορεύεται, η με οποιονδήποτε τρόπο, προσβολή των προσωπικών απόψεων και πεποιθήσεων των μελών της κοινότητας.

Απαγορέυεται η έκφραση τυφλών οπαδικών, πολιτικών και θρησκευτικών αντιλήψεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αντιπαράθεση επί αυτών των θεμάτων. Θέματα με τέτοιο περιεχόμενο μπορούν να συζητηθούν μόνο σε συγκεκριμένα επιτρεπόμενα topic, και πάντα σε πολιτισμένο πλαίσιο.

Κάθε μέλος οφείλει να έχει επαρκή γνώση των όρων και υποχρεώσεων του, που θα τον βοηθήσουν να λειτουργεί εύρυθμα στην κοινότητα.

Απαγορεύεται, η με οποιαδήποτε τρόπο, ασέβεια προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων των υπολοίπων μελών.

Τα μέλη της κοινότητας είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις πράξεις, παραλείψεις και ενέργειες που προέρχονται από τον λογαριασμό τους.

Γι αυτό τον λόγο κάθε μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τα υπεύθυνα άτομα της κοινότητας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κλοπή στοιχείων του λογαριασμού τους από τρίτους.

Κάθε μέλος μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό στην κοινότητα του http://www.football-manager.gr

ΚΑΝΟΝΕΣ FORUM

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση avatar ή signature με αισχρό, φρικιαστικό, υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Απαγορεύεται η χρήση avatar ή signature άλλων μελών με τρόπο και σκοπό την διακομώδηση τους.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση greeklish. Κάθε μέλος υποχρεούται να γράφει με ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες. Ξένοι χαρακτήρες επιτρέπονται μόνο κατα τη χρήση ξένου λεξιλογίου. Κεφαλαίοι χαρακτήρες επιτρέπονται σποραδικά μόνο για να δώσουν έμφαση στο κείμενο του μέλους. Προτιμότερη όμως είναι η χρήση “bold” χαρακτήρων.

Κάθε μέλος οφείλει να σέβεται τους ξεχωριστούς κανόνες που υπάρχουν σε κάθε subforum-topic της κοινότητας.

Απαγορέυεται αυστηρά η χρήση υβριστικού λεξιλογίου στα post των μελών της κοινότητας.

Απαγορέυεται από κάθε μέλος το spamming (χρήση συνεχώμενων post χωρίς να έχει προηγηθεί απάντηση, ή χρήση post σε πολλά τόπικ ξεχωριστά χωρίς ουσία).

Για την αποφυγή του, τα μέλη υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την επιλογή “edit” και να κάνουν αλλαγές ή προσθαφαιρέσεις στο αρχικό τους post.

Κάθε νέο post ή κάθε νέο topic, θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με την θεματολογία του ανάλογου topic ή subforum.

Για τον λόγο αυτό τα μέλη θα πρέπει να λειτουργούν προσεκτικά και να χρησιμοποιούν την επιλογή της αναζήτησης για να δουν αν προϋπάρχει subforum – topic που να καλύπτει την θεματολογία στην οποία θέλουν να αναφερθούν.

Κάθε νέο τόπικ που ανοίγει, θα πρέπει να έχει ξεκάθαρο τίτλο που να καθιστά εξ αρχής εμφανή την θεματολογία τους. Topic με τίτλο “Help” κλπ, θα σβήνονται άμεσα.

Απαγορέυεται, η με οποιοδήποτε τρόπο, διαφήμιση ή προβολή εμπορικών ιστοσελίδων, ανταγωνιστικών ιστοσελίδων και προϊόντων μέσα απο το forum της κοινότητας μας.

Απαγορέυεται η προβολή προσωπικών ιστοσελίδων στα post των μελών. Eξαίρεση στον όρο αυτό αποτελούν η signature του μέλους και πιθανό ξεχωριστό topic που μπορεί να ανοιχθεί για προβολή, μετά όμως από ανάλογη άδεια των υπευθύνων του http://www.football-manager.gr.

Προσωπικές αντιπαραθέσεις και διχογνωμίες που ξεφεύγουν και εμποδίζουν την ομαλή ροή των topic, θα πρέπει να συνεχίζονται μόνο μέσω προσωπικών μηνυμάτων (pm).

Επιπλέον απαγορέυεται η συνειδητή ή συνεχόμενη προσπάθεια πρόκλησης αντιπαραθέσεων απο κάποιο μέλος.

Αποτελεί υποχρέωση κάθε μέλους της κοινότητας η χρήση της επιλογής “report” σε οποιαδήποτε παράβαση των κανόνων υποπέσει στην αντίληψη τους. Η χρήση της επιλογής δεν θα πρέπει να κατακρίνεται από τα υπόλοιπα μέλη, καθώς βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργεία της κοινότητας.

Κάθε μέλος θα πρέπει να δέχεται χωρίς αντιρρήσεις τις υποδείξεις των υπευθύνων προσώπων της κοινότητας.

Απαγορεύονται επίσης οι συνεχείς και έντονες υποδείξεις προς αυτούς για την τιμωρία ενός μέλους η για την χρήση των καθηκόντων τους με τρόπο απαιτητικό.

Αν κάποιο μέλος έχει παράπονο από ένα υπεύθυνο πρόσωπο, τότε μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικό υπεύθυνο πρόσωπο για την δημιουργία ενός ξεχωριστού topic παραπόνων επί του συγκεκριμένου θέματος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΗΨΕΩΝ – ΥΛΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε μέλος οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή προώθηση μη εξουσιοδοτημένου υλικού η δεδομένων στο forum ή στον τομέα λήψεων της σελίδας μας.

Κάθε μέλος που «ανεβάζει» εξουσιοδοτημένο υλικό ή δεδομένα στην κοινότητα, θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα την πηγή και τον δημιουργό του υλικού αυτού.

Απαγορεύεται αυστηρά η προώθηση υλικού ή δεδομένων που ανήκουν στο https://www.football-manager.gr ή σε κάποιο από τα μέλη της κοινότητας, χωρίς την σχετική άδεια των υπευθύνων της σελίδας.